Sejarah Dunia Kuno

Welcome to the Year 2019, The Year of open Doors

Jul 29, 2009

Sahabat

"Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. KAMU adalah sahabat-Ku,jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu SAHABAT, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku." (Yohanes 15:13-15)

Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib [=Kristus]. (Amsal 17:9)

Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah [=nabi palsu] menceraikan sahabat yang karib [=Kristus]. (Amsal 16:28)

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. (Amsal 17:17)

"Jangan kautinggalkan temanmu dan teman Ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat dari pada saudara yang jauh." (Amsal 27:10)

"supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing [=Babel], yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya [=Kristus] dan melupakan perjanjian Allahnya" (Amsal 2:16-17)

"Katakanlah kepada hikmat [=Firman Tuhan]: "Engkaulah saudaraku" dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing [=Babel], yang licin perkataannya." (Amsal 7:4-5)

No comments: