Sejarah Dunia Kuno

Year 2020, God’s Open Hands

Mar 28, 2014

Karunia Roh

Ketika Kristus menjanjikan Roh itu kepada murid-murid-Nya, Ia sedang mendekati akhir pekerjaan-Nya di dunia ini. Ia sedang berdiri dalam bayang-bayang salib, dengan suatu kesadaran penuh akan beban kesalahan yang terletak atas-Nya sebagai Penanggung Dosa. Sebelum mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai korban sembelihan, Ia memberi petunjuk kepada murid-murid-Nya mengenai pemberian yang paling penting dan sempurna yang dikaruniakan-Nya kepada para pengikut-Nya--pemberian yang akan membawa di dalam jangkauan mereka sumber-sumber yang tidak terbatas akan rahmat-Nya. "Aku akan minta kepada Bapa," kata-Nya, "dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14:16, 17. Juruselamat menunjuk kepada waktu bila Roh Kudus harus datang untuk melakukan pekerjaan yang besar sebagai utusan-Nya. Kejahatan yang sudah tertimbun berabad-abad lamanya harus dikalahkan oleh kuasa Ilahi dari Roh Kudus.
Apakah hasil dari kecurahan Roh pada hari Pentakosta? Kabar gembira tentang Juruselamat yang telah bangkit telah dibawa ke penjuru dunia yang didiami. Sementara murid-murid mengabarkan pekabaran anugerah penebusan, hati diserahkan kepada kuasa pekabaran ini. Sidang melihat orang-orang yang bertobat berkumpul kepadanya dari segala jurusan. Orang-orang yang murtad telah bertobat kembali. Orang-orang berdosa bersatu dengan orang-orang percaya dalam mencari mutiara yang mahal harganya. Mereka yang telah menjadi penantang-penantang Injil yang paling gigih menjadi pemenang-pemenangnya. Nubuatan digenapi, "Orang yang tersandung. . . akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud. . . seperti Malaikat Tuhan." Zakharia 12:8. Setiap orang Kristen melihat di dalam saudaranya kenyataan kasih dan kebajikan Ilahi. Terdapat satu minat besar; satu pokok pelajaran dari perlombaan yang mengesampingkan hal-hal yang lain. Cita-cita orang-orang percaya adalah untuk menyatakan tabiat Kristus dan bekerja untuk memperluas kerajaan-Nya.

"Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Kisah 4:33. Di bawah pekerjaan mereka telah ditambahkan kepada sidang orang-orang pilihan, yang menerima kabar kebenaran, menyerahkan hidup mereka kepada pekerjaan untuk memberikan kepada orang lain pengharapan yang memenuhi hati mereka dengan damai dan kesukaan. Mereka tidak dapat ditahan atau ditakut-takuti oleh ancaman. Tuhan berbicara melalui mereka, dan sementara mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, orang-orang miskin menerima kabar Injil yang dikabarkan kepada mereka, dan mukjizat-mukjizat rahmat Ilahi telah dikerjakan.
Dengan kebesaran Allah dapat bekerja jika manusia menyerahkan diri mereka kepada pengendalian Roh Kudus.

Janji Roh Kudus tidak terbatas pada usia atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh Ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikut-Nya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, Penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaan-Nya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasihat, penyuci, pembimbing dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pulalah mereka menyaksikan kasih Penebus dan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Pria dan wanita yang melalui abad-abad penganiayaan dan ujian yang panjang sebagian besar bersukacita karena hadirat Roh dalam kehidupan mereka, telah berdiri sebagai tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di dalam dunia. Di hadapan malaikat-malaikat dan manusia mereka telah menyatakan kuasa yang mengubahkan dari kasih penebusan.
Mereka yang pada hari Pentakosta dipenuhi dengan kuasa dari atas, tidak dibebaskan dari penggodaan dan pergumulan selanjutnya. Sedang mereka bersaksi untuk kebenaran mereka berulang kali diserbu oleh musuh segala kebenaran, yang berusaha merampok dari mereka pengalaman Kristen mereka. Mereka dipaksa bergumul dengan kuasa yang dikaruniakan oleh Allah untuk mencapai ukuran kedewasaan pria dan wanita di dalam Kristus Yesus. Setiap hari mereka berdoa untuk persediaan rahmat, supaya mereka boleh mencapai lebih tinggi dan tetap lebih tinggi kepada kesempurnaan Ilahi. Di bawah pekerjaan Roh Kudus, yang terlemah sekalipun, dengan melatih iman kepada Allah, belajar memperbaiki kuasa-kuasa yang dipercayakan dan disucikan, murni, bersih, dan mulia. Sebagaimana dalam kerendahan hati mereka menyerahkan diri kepada pengaruh yang membentuk dari Roh Kudus, mereka memperoleh kepenuhan Allah dan dibentuk menurut rupa Ilahi.

Berlalunya waktu tidak membuat perubahan janji perpisahan Kristus untuk mengirim Roh Kudus sebagai wakil-Nya. Bukannya karena suatu pembatasan di pihak Allah sehingga kekayaan anugerah tidak mengalir ke dunia kepada manusia. Kalau kegenapan nubuatan tidak kelihatan sebagaimana adanya, hal itu disebabkan karena janji tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kalau semua orang rela, semua akan dipenuhi Roh. Di mana pun kebutuhan akan Roh Kudus merupakan suatu masalah yang diremehkan, di sana akan terlihat kekurangan rohani, kegelapan rohani, kemunduran dan kematian rohani. Bila perkara kecil menguasai perhatian, kuasa Ilahi yang perlu bagi pertumbuhan dan kemakmuran sidang, dan yang akan mengeluarkan segala berkat yang lain dalam usahanya, meskipun berkekurangan akan menerima kelimpahan yang tak terbatas.
Sejak hal itu dimaksudkan olehnya kita harus menerima kuasa, mengapa kita tidak lapar dan dahaga untuk pemberian roh itu? Mengapa kita tidak berbicara tentang dia, mendoakannya, dan berkhotbah mengenai hal itu? Tuhan lebih rela memberi Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia daripada orangtua yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Untuk baptisan Roh setiap hari setiap pekerja haruslah mempersembahkan permohonannya kepada Allah. Rombongan pekerja-pekerja Kristen haruslah berkumpul untuk minta pertolongan istimewa, untuk khidmat surga, supaya mereka dapat mengetahui bagaimana merencanakan dan melaksanakan dengan bijaksana. Terutama mereka harus berdoa bahwa Allah akan membaptiskan duta-duta pilihan-Nya di ladang Tuhan dengan suatu ukuran kekayaan akan Roh Kudus. Kehadiran Roh bersama pekerja-pekerja Allah akan menjadi pemasyhuran kebenaran suatu kuasa yang tidak segala kuasa atau kemuliaan dunia dapat berikan.

Dengan pekerja Allah yang berserah, di mana pun ia ada, Roh Kudus akan beserta. Perkataan yang diucapkan terhadap murid-murid diucapkan juga kepada kita. Penghibur itu adalah milik kita sama seperti milik mereka. Roh itu menyediakan kekuatan yang menyokong jiwa yang berusaha dan bergumul dalam setiap keadaan, di tengah kebencian duniawi, dan kesadaran akan kegagalan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesusahan dan kesukaran, bila pandangan tampaknya gelap dan masa depan itu mencemaskan, dan kita merasa tidak berdaya dan sendirian,--inilah waktunya bila, sebagai jawaban atas doa iman, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada hati.
Bukanlah bukti yang meyakinkan bahwa seorang manusia adalah seorang Kristen sebab ia menyatakan kegembiraan rohani di bawah keadaan yang luar biasa. Kesucian bukanlah kegairahan; itu adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah; itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah; itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di surga; itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan sebagaimana dalam terang; itu adalah berjalan oleh iman bukannya oleh penglihatan; itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya, dan bersandar pada kasih-Nya.
Tidaklah penting bagi kita untuk dapat mendefinisikan apa Roh Kudus itu. Kristus mengatakan kepada kita bahwa Roh adalah Penghibur, "Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa." Dengan jelas diterangkan mengenai Roh Kudus bahwa, dalam pekerjaan-Nya memimpin manusia kepada segala kebenaran, "Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri." Yohanes 15:26; 16:13.

Sifat Roh Kudus adalah suatu rahasia. Manusia tidak dapat menjelaskannya, sebab Tuhan belum menyatakan kepada mereka. Manusia mempunyai pandangan-pandangan penuh fantasi untuk menyatukan seluruh Kitab Suci sesuai dengan suatu pertimbangan manusia sendiri, tetapi penerimaan akan pandangan ini tidak akan menguatkan sidang. Mengenai rahasia seperti itu, yang terlalu dalam bagi pengertian manusia, berdiam adalah emas.
Pekerjaan Roh Kudus dengan jelas ditentukan dalam perkataan Kristus: "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Yohanes 16:8. Roh Kuduslah yang menghukumkan dosa. Jika orang berdosa menyambut pengaruh yang menghidupkan dari Roh Kudus, ia akan dibawa kepada pertobatan dan dibangkitkan kepada pentingnya menurut tuntutan Ilahi.

Kepada orang berdosa yang bertobat, lapar dan dahaga akan kebenaran, Roh Kudus menyatakan Domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. "Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku," kata Kristus. "Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Yohanes 16:14; 14:26.
Roh itu diberikan sebagai alat untuk membarui, untuk membuat keselamatan itu berhasil oleh kematian Penebus kita. Roh Kudus selalu menarik perhatian orang-orang kepada persembahan yang besar yang telah diadakan di salib Kalvari, untuk membuka kepada dunia kasih Allah, dan untuk membuka kepada jiwa yang berdosa perkara-perkara yang indah dari Kitab Suci.
Setelah menyatakan keyakinan akan dosa, dan mempersembahkan di hadapan pikiran standar kebenaran itu, Roh Kudus menarik kasih dari perkara-perkara dunia ini dan memenuhi jiwa dengan keinginan akan kesucian. "Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran" (Yohanes 16:13), kata Juruselamat. Jika manusia rela untuk dibentuk, akan ada suatu penyucian untuk segala makhluk. Roh akan mengambil perkara-perkara Allah dan mencapkannya kepada jiwa. Oleh kuasa-Nya jalan kehidupan akan dijadikan begitu jelas sehingga tidak seorang pun perlu bersalah dalamnya.

Sejak permulaan, Allah telah bekerja oleh Roh Kudus-Nya, dengan perantaraan manusia untuk pelaksanaan maksud-Nya untuk kepentingan bangsa yang telah jatuh. Hal ini dinyatakan dalam kehidupan bapa-bapa. Kepada sidang di padang belantara juga, pada zaman Musa, Allah mengaruniakan "Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka." Nehemia 9:20. Dan pada zaman rasul-rasul Ia mengerjakan bagi sidang-Nya melalui perantaraan Roh Kudus. Roh yang sama yang menunjang bapa-bapa dan yang memberikan kepada Kaleb dan Yosua iman dan keberanian menjadikan pekerjaan sidang rasul-rasul itu berhasil, telah menjunjung tinggi anak-anak Allah yang setia pada tiap-tiap zaman berturut-turut. Adalah melalui kuasa Roh Kudus sehingga selama zaman Kegelapan orang-orang Kristen Waldensis menolong menyediakan jalan untuk Reformasi. Adalah kuasa yang sama yang menjadikan usaha yang berhasil dari pria dan wanita yang mulia yang merintis jalan untuk mendirikan tugas modern dan untuk terjemahan Kitab Suci ke dalam bahasa dan dialek bangsa-bangsa dan orang banyak.

Dan dewasa ini Allah menggunakan sidang-Nya untuk menyatakan maksud-Nya dalam dunia ini. Dewasa ini pesuruh-pesuruh salib sedang pergi dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, menyediakan jalan bagi kedatangan Kristus kedua kali. Standar hukum Allah sedang ditinggikan. Roh dari Yang Mahakuasa sedang bekerja dalam hati manusia, dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenaran-Nya. Di banyak tempat pria dan wanita yang mengabdi terlihat sedang menyampaikan kepada orang-orang lain terang yang telah menerangi jalan keselamatan mereka melalui Kristus. Dan sementara mereka membiarkan terang mereka bercahaya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh pada Hari Pentakosta, mereka mendapat kuasa Roh lebih dan lebih banyak lagi. Dengan demikian dunia ini akan diterangi dengan kemuliaan Allah.

Sebaliknya, ada beberapa orang gantinya mempergunakan dengan bijaksana kesempatan yang sekarang, sedang menunggu beberapa kekhususan dari penyegaran rohani oleh mana kesanggupan mereka untuk menerangi orang-orang lain akan bertambah besar. Mereka sekarang melalaikan kewajiban dan hak, dan membiarkan lampu mereka menyala dengan suram, sementara mereka memandang kepada waktu, tanpa suatu usaha, mereka akan dijadikan penerima berkat istimewa, oleh mana mereka akan diubahkan dan dilayakkan untuk pelayanan.
Memang benar bahwa pada masa kesudahan, bila pekerjaan Allah di dunia ini sedang akan berakhir, usaha yang sungguh-sungguh yang ditanamkan oleh orang-orang percaya yang berserah di bawah tuntunan Roh Kudus akan disertai oleh tanda-tanda yang khusus dari kemurahan Ilahi. Di bawah gambaran hujan awal dan hujan akhir, yang turun di negeri-negeri Timur pada waktu menabur dan menuai, nabi-nabi Ibrani meramalkan pemberian anugerah dalam ukuran yang luar biasa ke atas sidang Allah. Kecurahan Roh pada zaman rasul-rasul adalah permulaan dari hujan awal dan hujan akhir, dan hasilnya gemilang. Sampai kepada akhir zaman hadirat Roh akan tinggal bersama sidang yang benar.
Tetapi menjelang berakhirnya penuaian dunia, suatu kecurahan yang istimewa akan rahmat rohani dijanjikan untuk menyediakan sidang bagi kedatangan Anak manusia. Kecurahan Roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir; dan adalah untuk kuasa yang bertambah ini orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan mereka kepada Tuhan penuaian itu "pada akhir musim semi." Sebagai sambutan, "Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikan-Nya." "Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. . . hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu." Zakharia 10:1, Yoel 2:23.

Tetapi kecuali anggota-anggota sidang Allah dewasa ini mempunyai hubungan yang hidup dengan Sumber semua pertumbuhan rohani, mereka tidak akan siap untuk waktu penuaian. Kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala, mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan.
Hanya mereka yang selalu menerima perlengkapan anugerah yang segar, akan mendapat kuasa yang seimbang atas keperluan mereka setiap hari dan kesanggupan mereka untuk menggunakan kuasa itu. Gantinya memandang kepada suatu waktu yang akan datang, bila melalui suatu pemberian khusus untuk kuasa rohani, mereka akan menerima alat yang luar biasa untuk penarikan jiwa, mereka sedang menyerahkan diri sendiri setiap hari kepada Allah supaya Ia dapat menjadikan mereka bejana untuk digunakan-Nya. Setiap hari mereka mempergunakan kesempatan untuk pelayanan yang terletak di dalam jangkauan mereka. Setiap hari mereka bersaksi untuk Tuhan di mana saja mereka berada, apakah dalam lingkungan yang sederhana dari pekerjaan di dalam rumah, atau kegunaan di tempat umum.

Untuk pekerja yang berserah ada suatu penghiburan yang ajaib dalam pengetahuan yang bahkan Kristus sendiri dalam kehidupan-Nya di dunia ini mencari Bapa-Nya setiap hari untuk pertolongan kesegaran anugerah yang diperlukan; dan dari hubungan dengan Allah ini Ia ke luar untuk menguatkan dan memberkati orang-orang lain. Lihatlah Anak Allah tunduk di dalam doa kepada Bapa-Nya! Meskipun Ia adalah Anak Allah, Ia menguatkan iman-Nya dengan doa, oleh berhubungan dengan surga, mengumpulkan bagi diri-Nya sendiri kuasa untuk melawan kejahatan dan melayani keperluan-keperluan orang banyak. Sebagai saudara laki-laki yang tertua dari bangsa kita, Ia mengetahui keperluan orang-orang yang dikelilingi dengan kelemahan hidup dalam dunia yang penuh dosa dan pencobaan, masih rindu untuk melayani Dia. Ia mengetahui bahwa pembawa-pembawa kabar yang dilihat-Nya cocok untuk diutus adalah orang-orang yang lemah dan cenderung bersalah; tetapi kepada semua yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada pekerjaan-Nya Ia menjanjikan pertolongan Ilahi. Teladannya sendiri adalah suatu jaminan bahwa permohonan yang sungguh-sungguh dan tabah kepada Allah, dengan iman--iman yang memimpin kepada kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, dan penyerahan yang dengan terang-terangan kepada pekerjaan-Nya--akan berhasil membawa kepada manusia bantuan Roh Kudus dalam peperangan melawan dosa.

Setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan disediakan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah kepada sidang-Nya untuk masa penuaian dunia. Dari pagi ke pagi, sementara utusan-utusan Injil bertelut di hadapan Tuhan dan membarui perjanjian penyerahan mereka kepada-Nya, Ia mengaruniakan kepada mereka hadirat Roh-Nya, dengan kuasa yang membarui dan menyucikan. Sementara mereka maju dalam kewajiban setiap hari, mereka mempunyai jaminan bahwa wakil yang tidak kelihatan yaitu Roh Kudus menyanggupkan mereka untuk "bekerja bersama-sama dengan Allah."

Ditemukan Planet Baru Dan Terjauh Di Tata Surya Matahari, 2012 VP113

Carnegie Scott Sheppard dan Chadwick Trujillo dari Observatorium Gemini telah menemukan anggota baru berupa planet kerdil dalam sistem tata surya matahari yang disebut 2012 VP113. Planet baru ini berada ditepi tata surya, orbit terjauh setelah planet Pluto dan planet Sedna, mungkin merupakan salah satu dari ribuan objek jauh yang membentuk Inner Oort Cloud. 

Ukuran planet diperkirakan sangat besar, mungkin berukuran 10 kali massa Bumi tetapi belum terlihat, tapi mungkin mempengaruhi orbit planet 2012 VP113 serta benda lain disekitar Oort Cloud (Awan oort). Penemuan planet baru dalam sistem tata surya matahari diterbitkan dalam jurnal Nature edisi 27 Maret 2014.

2012 VP113, Planet Kerdil Di Tepi Tata Surya Matahari

Dalam sistem tata surya kita terdapat tiga bagian yaitu planet berbatu seperti Bumi, planet gas raksasa dan benda-benda beku dari sabuk Kuiper terletak diluar orbit Neptunus. Diluar ini juga terdapat satu objek yang disebut Sedna berada ditepi sistem tata surya matahari. 

Akan tetapi, baru-baru ini ilmuwan telah menemukan planet terjauh setelah Sedna, objek yang disebut planet 2012 VP113 memiliki orbit tetap melampaui planet Sedna. Temuan ini akan mengubah pemahaman astronom tentang sistem tata surya matahari.

Orbit Planet Baru, 2012 VP113, Tata Surya Matahari

Planet Sedna ditemukan diluar sabuk Kuiper pada tahun 2003 dan tidak diketahui apakah Sedna merupakan benda unik. Dengan adanya temuan planet 2012 VP113, maka posisi pengamatan benda terjauh dalam tata surya kita mulai bergeser dan kemungkin disertai beberapa komet didalam Oort Cloud.

Outer Oort Cloud berbeda dengan inner Oort Cloud, sekitar 1500 AU, dimana gravitasi bintang lain didekatnya menyebabkan benda yang berada di Outer Oort Cloud memiliki orbit yang berubah secara drastis. Seperti halnya komet yang terdeteksi, benda-benda ini terganggu akibat Outer Oort Cloud. Tetapi inner Oort Cloud tidak dipengaruhi oleh gravitasi bintang lain dan memiliki orbit lebih stabil dan lebih primordial.
Dalam pengamatan tersebut, titik orbit terdekat planet 2012 VP113 ke matahari sekitar 80 kali jarak Bumi ke matahari. 
Planet Sedna dikenal signifikan melampaui batas terluar pada jarak 76 AU untuk seluruh orbitnya. Kedua ilmuwan menggunakan Dark Energy Camera (DECam) pada teleskop 4 meter NOAO di Chile. Teknologi teleskop ini memiliki kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mencari benda langit yang samar.

Dari observasi yang dilakukan Sheppard dan Trujillo, mereka menemukan 900 benda dengan orbit mirip seperti planet Sedna dan ukurannya lebih besar 1000 kilometer. Dan jumlah benda langit yang terdapat dalam Oort Cloud mungkin lebih banyak dari benda yang ada di sabuk Kuiper dan Asteroid Belt.

Menurut Sheppard, beberapa objek Oort Cloud bisa menyaingi ukuran planet Mars bahkan Bumi. Hal ini disebabkan objek Oort Cloud sangat jauh bahkan sangat besar dan terlalu sulit dideteksi dengan teknologi saat ini. Planet Sedna dan 2013 VP113 ditemukan mengorbit pada matahari, tetapi orbit kedua planet bisa mencapai ratusan AU dimana titik ini terlalu samat untuk diamati.

Temuan Pertama, Sistem Cincin Pada Asteroid Chariklo

Ternyata tidak hanya planet Saturnus yang memiliki sistem cincin, tapi baru-baru ini pengamatan tim astronom di Amerika Selatan termasuk ESO La Silla Observatory telah menemukan Asteroid Chariklo dikelilingi oleh dua sistem cincin padat dan sempit. 

Asal usul cincin asteroid masih menjadi misteri, mungkin dua sistem cincin terbentuk dari tabrakan yang secara tidak langsung menciptakan serpihan disk. Hasil penelitian asteroid Chariklo dengan sistem cincin dipublikasikan dalam jurnal Nature pada 26 Maret 2014.

Dua Sistem Cincin Asteroid Chariklo 

Dalam eksplorasi luar angkasa, ilmuwan kerap mengamatai benda yang beredar di sistem tata surya matahari termasuk planet yang memiliki sistem cincin. Tapi tidak ada benda kecil lain yang memiliki fitur disk mengorbit pada mataharim pengamatan pada asteroid Chariklo telah menunjukkan bukti bahwa objek tersebut juga dikelilingi oleh dua sistem cincin halus.

Sistem Cincin, Asteroid Chariklo

Asteroid Chariklo adalah anggota terbesar dalam kelas Centaurs dan mengorbit diantara Saturnus dan Uranus diluar tata surya kita. Orbit Centaurs sudah ada selama jutaan tahun dan sering terganggu, dimana asteroid yang berada disana lebih banyak daripada asteroid yang ada diantara planet Mars dan Jupiter, dan kemungkinan asteroid berasal dari Kuiper Belt.

Prediksi astronom menunjukkan bahwa asteroid tersebut akan melintas di depan bintang UCAC4-248-108672 pada 3 Juni 2013. Fenomena ini terlihat dalam observasi di Amerika Selatan, astronom menggunakan teleskop angkasa di tujuh lokasi berbeda termasuk teleskop Trappist di Denmark dan teleskop ESO di Chile.

Dalam pengamatan itu, astronom mampu melihat bintang yang tampaknya menghilang selama beberapa detik disebabkan cahaya terblokir oleh asteroid Chariklo. Pengamatan dalam beberapa detik, mereka menemukan dua 'Dips' sangat singkat dalam cahanya cemerlang bintang. Sesuatu disekitar asteroid Chariklo menghalangi cahaya, kemudian astronom merekonstruksi bentuk, ukuran, orientasi dan sifat lain dari dua sistem cincin.
Asteroid sistem dua cincin memiliki lebar 7 dan 3 kilometer yang dipisahkan oleh celah selebar 9 kilometer. Dan kemungkinan dua sistem cincin pada asteroid Chariklo memiliki satu bulan kecil.

Generator Listrik Terbaru Mampu Tingkatkan 30 Persen Energi

Ditengah-tengah kebutuhan listrik meningkat, ilmuwan terus berupaya mencari jalan keluar bagi industri yang masih menggunakan teknologi generator listrik. Proyek Magnetide merupakan pengembangan generator jenis baru yang mengubah energi mekanik yang dihasilkan gerakan pasang surut menjadi energi listrik, misalnya pada generator tenaga angin dan air.

Para ilmuwan memodifikasi desain generator listrik sehingga komponen yang diproduksi bisa menerapkan instalasi Powder Injection Moulding (PIM). Teknologi ini akan mengurangi biaya sistem dan meningkatkan efisiensi tenaga listrik hingga 30 persen. Konsumen nantinya akan mendapatkan modifikasi fleksibel dan suku cadang dengan harga yang lebih rendah.

Powder Injection Moulding Tingkatkan Energi Generator Listrik Masa Depan

Penelitian ini dipimpin oleh Profesor Jose Manuel Torralba dari University's Powder Technology Research Group (Grupo de Tecnología de Polvos -GTP) sekaligus berpartisipasi dalam proyek UC3M. Hasil analis dipublikasikan pada International Journal of Microstructure and Materials Properties, Maret 2013.

Dengan adanya teknologi Powder Injection Moulding telah membuktikan adanya teknologi listrik alternatif nyata dalam pembuatan bagian kompleks dengan tingkat produksi tinggi pada magnetik generator listrik. Ilmuwan menggambarkan tahapan-tahapan yang berbeda dalam proses manufaktur dan solusi yang telah diberikan sehubungan dengan sistem terapan Powder Technology Group.

Teknologi Generator Listrik

Skilas tentang Powder Injection Moulding (PIM) adalah teknologi bubuk metalurgi canggih yang menggabungkang keunggulan dari cetakan injeksi plastik dan teknologi bubuk. Teknologi ini mirip dengan pembuatan roti dalam oven, analisis yang diterapkan bahwa paduan serbuk logam yang terpanggang dalam cetakan akan memproduksi komponen dalam generator listrik secara 'milimetrically' atau sangat tepat.
Ilmuwan mempelajari kombinasi terbaik dari bubuk logam dengan karakter magnetik (besi, silikon, kobalt, nikel) yang nantinya akan di-injeksi-kan kedalam cetakan plastik polimer. Tehnik ini akan memungkinkan bubuk logam menciptakan bagian-bagian kompleks yang sulit dan mahal untuk menghasilkan energi mekanis pada generator listrik.
Menurut profesor Torralba, salah satu keuntungan teknologi PIM bahwa pengguna merancang materi dengan modifikasi cetakan, mudah diproduksi hingga jutaan potongan yang sama persis dengan cara sederhana, cepat dan cukup murah. Ilmuwan berharap proyek ini akan selesai tahun depan, mereka akan memiliki prototipe pertama generator listrik mengusung teknologi Power Injection Moulding.

Teknologi Power Injection Moulding dapat digunakan pada generator listrik tenaga angin dan sumber energi alternatif lainnya, seperti air dan panas bumi. Bisa juga digunakan di daerah yang terdapat arus pasang surut seperti pantai barat Kanada, pantai barat Asia Tenggara, Australia, Spanyol dan pantai Selat Gibraltar.

Mar 27, 2014

Ilmuwan Ungkap Bentuk Bintang Neutron Tak Seperti Lubang Hitam

Bagi astrofisikawan, bintang neutron merupakan objek astronomi yang sangat kompleks, dalam hal tertentu bintang neutron tidak dapat dijelaskan secara sederhana dan menunjukkan kesamaan dengan lubang hitam. Sampai saat ini, berbagai pendapat tentang gambaran bintang neutron selalu berbeda, belum ada satu kesepakatan bagaimana sebenarnya bentuk fisik bintang neutron.

Salah satu tantangan terbesar dalam hal objek astronomi adalah penggambaran bintang neutron dalam tingkat fisika nuklir. Bintang ini terdiri dari inti yang sangat kompleks dan beberapa persamaan telah diusulkan bahkan terlihat semakin rumit, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan. Penelitian ini dilakukan dengan kolaborasi Sissa dan diterbitkan dalam jurnal Physical Riview Letters pada minggu ke tiga bulan Maret 2014.

Teori Menentukan Bintang Neutron

Studi yang dilakukan oleh Sissa (International School for Advanced Studies of Trieste) bekerjasama dengan Athens University, membuktikan bahwa bintang neutron juga dapat dijelaskan dalam istilah relatif sederhana dengan mengamati struktur ruang waktu disekitarnya.

Bintang neutron dianggap objek kompleks karena materi yang membentuknya, inti atom besar dengan radius sekitar 10 kilometer. Bintang ini tercipta dari reruntuhan bintang masif dimana materi di dalamnya sangat padat dan sebagian besar terdiri dari neutron. Sehingga, fisika nuklir dibutuhkan untuk memahami sifat dari materi yang terkandung dalam benda-benda astronomi umumnya menciptakan deskripsi rumit dan sulit dirumuskan.

Bintang Neutron

Dengan menggunakan metode numerik, terdapat sifat-sifat yang dapat memberikan gambaran tentang beberapa aspek bintang neutron dan sekitar ruang waktu dengan cara sangat sederhana, metode ini mirip dengan deskripsi yang digunakan pada lubang hitam.
Dalam teori lubang hitam, fenomena ini telah kehilangan semua materi dan hanya terdiri dari ruang waktu. Sama seperti bintang neutron yang terbentuk setelah runtuhnya bintang besar dan ledakan telah berakhir. Bintang neutron dianggap benda paling sempurna di alam semesta dengan ekspresi 'berbulu' (diciptakan John Archibald Wheeler) untuk menunjukkan kesederhanaan bentuk fisik.

Menurut perhitungan ilmuwan, bintang neutron dapat digambarkan dengan cara yang sangat mirip, mereka menggunakan 'Multipole Momen' sebagai parameter dalam menggambarkan objek. Sama seperti menggambarkan lubang hitam, dimana ilmuwan memerlukan massa, momentum sudut dan Quadrupole (koefisien menggambarkan deformasi objek dihasilkan dari rotasi).

Inilah Hewan Predator Teratas Setelah Kepunahan Massal

Selama lebih dari 252 juta tahun yang lalu telah terjadi peristiwa kepunahan terbesar pada periode Permian Akhir. Bencana ini hampir membinasakan 90 persen hewan predator yang hidup di air, dan sejauh ini ilmuwan beranggapan bahwa ekosistem secara bertahap telah berangsur-angsur pulih.

Ekosistem mungkin telah mengalami masa pemulihan selama kurang lebih 8 hingga 9 juta tahun dan hewan predator terbesar berada dipuncak rantai makanan. Hasil penelitian paleontolog dipublikasi pada jurnal terbuka PLoS ONE edisi Maret 2014.

Dinosaurus Dan Amfibi, Hewan Predator Teratas Rantai Makanan

Baru-baru ini, sebuah tim paleontolog asal Swis dan Amerika yang dipimpin oleh Torsten Scheyer dan Carlo Romano dari University of Zurich, mereka menunjukkan studi baru tentang rantai makanan selama periode Triassic Awal tidak normal secara bertahap. 

Saurichthys, predator puncak rantai makanan

Dalam penelitian tersebut, hewan predator besar seperti buaya, Plesiosaurs dan Ichthyosaurus, mencari mangsa di lautan setelah melewati masa kepunahan massal. Predator terbesar berada di rantai makanan teratas dan sangat penting bagi kestabilan dan stabilitas ekosistem. Dinosaurus predator membasmi hewan yang sakit dan lemah, sebuah tekanan yang membuat spesis berlatih memangsa dan mempertahankan diri.

Scheyer dan rekan-rekannya akan menentukan, apakah hewan predator puncak rantai makanan benar-benar punah dari lautan setelah kepunahan massal dan bagaimana ekosistem berfungsi setelah bencana itu. Vertebrata laut pulih setelah kepunahan massal, hal ini relatif singkat dimana ukuran tubuh mereka tidak berkurang.
Periode Permian Akhir menyebabkan komposisi yang sama sekali baru bagi predator puncak, diantaranya ikan besar yang dominan hidup di periode Permian,  tetapi hewan ini harus berbagi peran dengan predator Amfibi seperti buaya. 
Sekitar 2 juta tahun kemudian, peristiwa kepunahan massal kembali terjadi, periode ini dianggap sebagai krisis Smithian Akhir yang memicu perubahan dalam kelompok predator teratas. Pada titik ini, reptil pertama yang berada di rantai makanan teratas adalah Askeptosaurus. Peran hewan predator tetap sama dalam ekosistem, hanya aktor yang berubah seiring pergantian waktu.

Mar 25, 2014

Kuratite, Mineral Baru Berasal Dari Meteorit D'Orbigny

Baru-baru ini, ilmuwan telah menemukan mineral baru yang disebut mineral Kuratite berasal dari batuan meteorit D'Orbigny. Meteorit D'Orbigny memiliki berat 16,55 kilogram tertutup kulit fusi berwarna abu-abu gelap yang ditemukan seorang petani ketika menggarap ladang jagung pada bulan Juli 1979, di Buenos Aires - Argentina.

Awalnya, batu meteor dianggap artefak India dan dibiarkan berada di lahan pertanian selama hampir dua dekade sebelum dugaan bahwa batu itu merupakan meteorit. Mineral Kuratite diambil dari nama seorang peneliti meteor terkenal di dunia sekaligus untuk menghormati Dr Gero Kurat (1938 - 2009). Hasil analisis minaral Kuratite dipublikasi dalam  45th Lunar and Planetary Conference, tim ilmuwan dipimpin oleh Dr Shyh - Lung Hwang dari National Dong Hwa University, Taiwan.
Mineral Kuratite Dari Meteor D'Orbigny

Angrites merupakan kelompok meteorit Achondritic, Petrogenesis, dimana saat ini ilmuwan masih memperdebatkan komposisi kimia tersebut. Komposisi kimia Angrites dianggap aneh dengan unsur Lithopile Refraktori tinggi dan kelimpahan HSE rendah, serta unsur-unsur yang mudah menguap.
Mineral Kuratite, Meteor D'Orbigny

Pada tahun 2000, Dr Kurat dan rekan-rekannya mengkonfirmasi jenis meteorit, dimana dalam penelitian tersebut batuan dianggap Achondrite yang sangat langka dan dikenal sebagai Angrite. Hal ini ditandai dengan vesikel yang menonjol dan jarang terlihat pada meteorit umumnya.

Sebelum penetapan mineral Kuratite, ditahun 2004 Dr Kurat dan rekan-rekannya menerbitkan makalah dalam jurnal Geochimica et Cosmochimica Acta, mereka menguraikan keberadaan besi, alumunium, titanium, silikat tak dikenal dalam batu meteor D'Orbigny. Studi mineral langka Fe, Al, Ti, Si dari batuan meteor D'Orbigny telah disetujui sebagai mineral Kuratite oleh CNMNC.

Fase mineral dalam batuan tidak diketahui terdiri dari kristal yang sangat kecil dengan diameter rata-rata sekitar 0.01 milimieter. Ukuran mineral itu sangat kecil sehingga sangat suliy menentukan bentuk sifat fisik kimia, padahal penentuan ini dianggap sebagai fase penentuan mineral Kuratite.

Raja Rusia Tewas Dibom

Pada 133 tahun yang lalu, Tsar Alexander II dibunuh di jalan oleh kelompok yang menamakan diri Kehendak Rakyat. Berkuasa sebagai raja Rusia sejak 1855, Tsar Alexander II tewas seketika akibat lemparan bom dari seorang anggota kelompok revolusioner itu.

Menurut laman stasiun televisi The History Channel, Kehendak Rakyat dibentuk pada 1879. Mereka melancarkan serangkaian teror dan pembunuhan demi menggulingkan rezim monarki Tsar Rusia.  Kelompok itu sudah membunuh beberapa pejabat istana dan berkali-kali coba membunuh Tsar. Aksi mereka berhasil dituntaskan di suatu jalan di Kota St Petersburg pada 13 Maret 1881. 

Sebagai Tsar (raja), Alexander II sebenarnya telah menerapkan sejumlah liberalisasi dan modernisasi. Dia bahkan menghapus praktik perbudakan pada 1861. Namun, setiap kali kekuasaannya mendapat kritik, Alexander II berubah menjadi represif. Dia sering menentang upaya reformasi politik seperti yang dituntut rakyat Rusia. 

Ironisnya, pada hari dia dibunuh, Alexander II menandatangani suatu proklamasi, yang disebut sebagai Konstitusi Loris-Melikov. Konstitusi itu akan membentuk dua komisi legislatif yang terdiri dari para wakil terpilih. 
Posisi Alexander II kemudian diganti oleh putranya, Alexander III. Raja baru itu justru menolak untuk mengakui konstitusi yang ditandatangani ayahnya. Mereka yang terlibat pembunuhan tsar kemudian ditahan dan digantung. Kelompok Kehendak Rakyat pun dibasmi pihak kerajaan.

Kekuasaan Presiden Isabel Peron Berakhir Tragis

Pada 38 tahun yang lalu, Isabel Martinez de Peron kehilangan jabatannya secara tragis. Dia adalah perempuan pertama di Argentina yang berhasil menjadi presiden negara itu.

Terlahir dengan nama asli María Estela Martínez Cartas de Perón, 4 Februari 1931, Isabel juga dikenal sebagai istri ketiga mendiang Presiden Argentina Juan Peron.

Menurut stasiun berita BBC, selama Juan Peron menjabat sebagai Presiden, Isabel menjadi wakilnya. Begitu suaminya wafat, Isabel dilantik menjadi Presiden pada 1 Juli 1974. Isabel adalah perempuan kepala negara dan kepala pemerintahan pertama yang bukan berasal dari kalangan bangsawan di Dunia Barat.

Namun, Isabel tidak mampu menjadi pemimpin yang baik sehingga negaranya sarat dengan ketidakstabilan politik dan krisis ekonomi. Militer pun tidak menyukai kepemimpinan Isabel sehingga dia dijungkalkan dari kekuasaan melalui kudeta tak berdarah pada 24 Maret 1976.

Isabel bahkan mendekam dalam tahanan rumah selama lima tahun. Setelah itu, dia diasingkan ke Spanyol.

Tahun 2007, menurut kantor berita Reuters, hakim di Argentina memerintahkan penangkapan terhadap Isabel atas tuduhan penghilangan paksa seorang aktivis bulan Februari 1976. Perintah penghilangan paksa itu ditandatangani oleh Isabel, yang membolehkan tentara Argentina mengambil tindakan atas kegiatan subversif. Maka Peron pun diduga terlibat atas kasus pembantaian banyak orang.

Pada tahun 1984 Komisi Penyelidik Penghilangan Orang di Argentina membuat laporan berjudul Nunca Mas (Jangan Pernah Ada Lagi). Laporan itu mengungkapkan ada 600 kasus penghilangan dan 500 pembunuhan yang belum terungkap selama pemerintahan Peron dari 1973 hingga 1976.

Inilah yang membuat pihak berwenang Argentina terus berupaya menangkap Peron, yang mengasingkan diri ke Spanyol.  Dia akhirnya ditahan di dekat rumahnya di Spanyol pada 12 Januari 2007. Namun hakim pengadilan di Spanyol menolak permintaan ekstradisi Argentina atas Peron.

Mar 24, 2014

Mengapa Atmosfer Bumi Mampu Mendukung Kehidupan?

Ilmuwan telah mendokumentasikan bukti Bumi tidak panas seperti Venus ataupun dingin seperti Mars, karena Bumi dilengkapi dengan regulator karbon dioksida Atmosfer Bumi yang terletak pada bebatuan pegunungan besar. Manusia di Bumi bergantung pada siklus karbon ini, sebuah bukti mengapa kehidupan terus berkembang dan bertahan. 

Penelitian ini didokumentasikan tim ilmuwan dari USC dan Nanjing University - Cina, makalah diterbitkan dalam jurnal Nature pada 20 Maret. Ilmuwan yang terlibat diantaranya Mark Tores, seorang doktor di USC Dornsife College of Letters, Arts And Sciences, fellow Center For Dark Energy Biosphere Investigations (C-DEBI), dan berkolaborasi dengan Joshua West seorang profesor ilmu Bumi di USC Dornsife.

Batuan Pegunungan, Regulator Karbon Dioksida Alami Atmosfer Bumi

Para ilmuwan telah lama mengetahui bebatuan yang terdorong ke permukaan Bumi melalui pembentukan gunung, secara efektif berfungsi sebagai penyerap gas rumah kaca. Proses tersebut akan menguras kadar karbon dioksida di atmosfer bumi ke titik yang akan menjerumuskan planet menjadi dingin berkepanjangan dalam beberapa juta tahun selama pembentukan pegunungan besar, seperti pembentukan Himalaya. 

Sementara itu, gunung berapi dianggap sebagai sumber karbon dioksida, tetapi tidak bisa mengimbangi penyerapan kelebihan karbon dioksida yang dilakukan pada pegunungan besar. 
Dan sebaliknya, ternyata bebatuan yang terangkat ke permukaan juga memancarkan karbon dioksida melalui proses pelapukan kimia, yang secara langsung mengisi ulang karbon dioksida di atmosfer Bumi pada tingkat sebanding.
Karbon dioksida di Atmosfer Bumi meningkat akibat perbuatan manusia yang mengakibatkan perubahan signifikan pada iklim global. Padahal sistem geologi telah menciptakan tindakan seimbang selama jutaan tahun.

Atmosfer Bumi

Ilmuwan menganggap, Bumi masih menjadi pendaur ulang alami dimana hal ini dibuktikan West dan Torres pada sampel batuan pegunungan Andes di Peru. Mereka menemukan proses pelapukan batuan yang dilepaskan mempengaruhi jumlah karbon dioksida lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Implikasi pelepasan karbon dioksida secara global ke atmosfer Bumi terjadi pada saat pembentukan gunung.
Seperti pegunungan besar lainnya, pegunungan Ander mulai terbentuk selama periode Kenozoikum dimulai sekitar 60 juta tahun lalu. Hal ini terjadi bertepatan dengan gangguan utama dalam siklus karbon dioksida di atmosfer Bumi.
Dalam catatan laut dari siklus karbon dioksida jangka panjang, ilmuwan merekonstruksi keseimbangan antara pelepasan karbon dioksida dan serapan yang disebabkan oleg pengangkatan pegunungan besar. Karbon dioksida dilepaskan oleh pelapukan batuan dan mungkin telah menjadi peran utama, tapi samai saat ini tidak diakui ilmuwan lainnya.

Perut Bumi Punya Cadangan Air Seluas Laut Bumi

Peneliti Kanada memperkirakan perut Bumi memiliki cadangan air yang lebih besar dari seluruh lautan yang ada di permukaan Bumi.

Melansir The Age, Jumat 14 Maret 2014, keyakinan peneliti itu berdasarkan temuan batu berlian coklat yang memiliki mineral air tinggi atau sering disebut ringwooodite. Batu mineral jenis ini tergolong sangat langka.

Temuan batu mineral itu juga membuka perdebatan lama seputar teori batu langka tersebut. Untuk diketahui, nama ringwooodite muncul setelah geolog Australia, Ted Ringwood melontarkan teori mineral yang terjepit pada zona transisi akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi.

Sepotong mineral itu banyak dicari sampai hari ini untuk menjawab perdebatan panjang apakah zona transisi memang kaya air atau hanya bagian keras saja.

Batu berlian temuan peneliti itu memang hanya memiliki 1,5 persen air, jadi tidak cair ataupun padat.