Sejarah Dunia Kuno

Welcome to the Year 2019, The Year of open Doors

Jun 14, 2014

Kenajisan Hati, Perhatikan Atau Abaikan?


Umat Muslim dalam melakukan sholat lima waktu dan sholat Jumat. Dalam hati saya bertanya, apakah mereka benar-benar melakukan sholat dengan hati suci? Mungkinkah hanya badan yang sholat? Apakah orang-orang yang datang ke mesjid, dalam hati mereka tidak tersimpan kenajisan?

Allah Melihat Hati

Setiap umat beragama percaya bahwa Allah Maha melihat. Dia Maha tahu hingga isi hati seseorang. Allah tidak hanya melihat perbuatan umat-Nya [bersembahyang].  Tapi Allah cenderung melihat ke dalam hati. "sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati (mu)" (Qs 5:7).
Hati yang kotor dan najis, dapat membawa manusia masuk dalam dosa yang sangat dibenci Allah.  Dosa ini tidak dapat diatasi hanya dengan bersembahyang. Sebab ada kalanya sikap hati kita pun saat sembayang tidak sepenuhnya bersih.

Pengertian Dan Dampak Dosa

Dosa adalah keadaan hati dan perbuatan yang tidak taat dan melanggar hukum Allah. Kitab suci Injil berkata, "Sebab upah dosa ialah maut" (Injil, Surat Roma 6:23). Hal yang sama juga tertulis dalam Al-Quran, "barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (Qs 2:81).
Maka dapat disimpulkan, dosa bukan hanya pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi hati yang menyimpan kebencian, atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, lebih menajiskan.

Bahaya Hati Yang Najis

Dari penglihatan dan pendengaran yang kotor dapat menimbulkan dosa perzinahan. Beberapa contoh dosa yang bermula dari hati seperti: pembunuhan berencana, pelecehan seksual, atau hati seorang wanita yang tidak ikhlas menjalankan syariat Islam. Ini  membuktikan betapa bahayanya kejahatan yang timbul dari hati, sebab dapat melahirkan perbuatan yang sangat dibenci Allah. Menjadi murtad terhadap hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, dosa dalam hati tidak dapat diabaikan!

Anugerah Keselamatan Dari Allah

Allah memberikan karunia keselamatan kepada umat-Nya.  Karena Allah mengetahui tidak ada satupun usaha manusia, termasuk bersembahyang yang sanggup menyelamatkan mereka.  Hanya beriman pada-Nya dengan segenap hati yang dapat menyelamatkan.
"Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri" (Injil, Surat Efesus 2:8). Kalimat Allah yang dikenal dengan nama Isa Al-Masih, datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari ikatan belenggu dosa. Termasuk dosa dan kenajisan dalam hati. Sehingga, seseorang yang telah menerima karunia keselamatan dari-Nya dapat terhindar dari kenajisan.

No comments: