Sejarah Dunia Kuno

Welcome to the Year 2019, The Year of open Doors

Jun 14, 2014

Injil Barnabas Injil Palsu

Tidak sedikit umat Muslim mengutip ayat-ayat dari Injil Barnabas untuk menyerang ke-Kristenan. Terkadang juga mereka mengutip ayat dari Injil ini. Tujuannya untuk memperkuat pernyataan mereka, bahwa nabi mereka adalah benar nabi terakhir dan penyempurna. Sayangnya, hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat mendiang Dr. Abbas Mahmoud Al Aqqad. Seorang guru besar terkenal di Universitas Al Azhar di Cairo, Mesir. Dia mengajak umat Muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Dalam bukunya "Hayatul Masih fit Tarikh was Kusyufil 'ashril Hadiets", (Cairo: Darul Hilal) ia menguraikan kepalsuan Injil tersebut.  Ia berkesimpulan kitab ini bukan saja menyerang ajaran agama Kristen tetapi juga Islam.

Injil Barnabas Bertentangan Dengan Al-Quran

Sangat masuk akal bila mendiang Dr. Abbas Mahmoud Al Aqqad mengatakan Injil Barnabas palsu. Sebab terdapat beberapa ajaran dalam Injil Barnabas yang bertentangan dengan Al-Quran.
 • Mesias adalah Isa, Bukan Muhammad

  Al-Quran dengan jelas mengatakan Mesias adalah Isa Al-Masih. Bukan Muhammad. Sebaliknya, Injil Barnabas mengatakan "Muhammad adalah Mesias, dan Isa selalu menyangkal bahwa Ia bukan Mesias" (Lihat bab 3, 42, 82). Sungguhkah Mesias itu adalah Muhammad, anak Abdullah dan bukan Isa Al-Masih anak Maryam?
 • Langit Ada Tujuh, Bukan Sembilan

  Sura Al-Baqarah ayat 29 mengatakan langit ada tujuh. Juga Sura Al-Isra ayat 44 memberi pernyataan yang sama. Tetapi Injil Barnabas bab 178 dengan tegas mengatakan bahwa langit ada sembilan.
  Sepertinya penulis kitab ini membaca tulisan Dante yang mengarang khayalan terkenal "Divina Commedia" tentang sembilan langit menuju Firdaus.
  Mana yang benar – sembilan atau tujuh?
 • Seorang Pria Dapat Menikahi Berapa Wanita?

  Menurut Qs 4:3, "seorang laki-laki dapat menikahi dua, tiga, empat wanita" sekaligus. Bahkan Qs 70:30 menambahkan keempat isteri tersebut adalah "selain budak-budak yang mereka miliki". Hal ini bertentangan dengan ajaran Injil Barnabas. Menurutnya "hendaklah seorang lelaki puas dengan seorang wanita yang dikaruniakan Allah baginya dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya" (Injil Barnabas bab 115).  Manakah petunjuk Allah yang sesungguhnya – empat atau satu?
 • Adakah Maryam Mengalami Sakit Saat Melahirkan?

  Saat melahirkan Isa Al-Masih, "Maryam mengalami rasa sakit saat melahirkan" (Qs 19:23). Sedangkan Injil Barnabas bab 13 mengatakan, "Maryam 'dikelilingi oleh cahaya terang yang luar biasa, seraya melahirkan puteranya tanpa sakit". Manakah yang benar – Siti Maryam sakit pada waktu melahirkan atau tidak?
 • Allah Membutuhkan Manusia?

  "Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya" (Qs 17:13).
  "Ketika Allah menciptakan manusia dengan kebebasan agar dia boleh mengetahui bahwa Allah tidak membutuhkan manusia, sama seperti seorang raja yang memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya" (Injil Barnabas bab 155). Perhatikanlah dua ayat di atas, bukankah keduanya saling bertentangan? Injil Barnabas Bertentangan Dengan Alkitab 

Sangat jelas bahwa Injil Barnabas bertentangan dengan Alkitab. Inti Injil adalah Kabar Baik yang dibawa oleh Isa Al-Masih. Kabar Baik ini menegaskan sia-sialah segala usaha amal manusia untuk meraih keselamatan. Hal tersebut tidak dapat melepaskan manusia dari ikatan dosa dan iblis. Keselamatan hanya terdapat dalam Isa Al-Masih.
Bila amal ibadah dapat menghapus dosa, seberapa banyakkah amal yang harus dilakukan manusia agar dapat mengampuni dosa-dosanya?  Jelas hal itu mustahil!

Isa Al-Masih Menghancurkan Kuasa Setan

Injil yang benar memberikan jawaban yang indah. Sesungguhnya manusia yang terikat oleh dosa tidak dapat mematahkan rantai iblis. Tetapi Isa Al-Masih, Tuhan yang turun dari sorga, sudah menghancurkan kuasa setan. "Bagi Dia (Isa Al-Masih), yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin" (Injil, Kitab Wahyu 1:6).
Kembali Injil Barnabas menyangkal fakta dalam Injil. Menurutnya, Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib, melainkan Judas-lah yang dibuat Allah menyerupai wajah Isa Al-Masih. Sedangkan Isa sendiri diangkat Allah ke sorga.
Benarkah Isa Al-Masih takut menghadapi maut sehingga harus melarikan diri? Inilah perkataan Isa Al-Masih, "Sekarang jiwa-Ku (Isa Al-Masih) terharu dan apakah yang akan Ku katakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini (yaitu dari salib). Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, memuliakan nama-Mu!" (Injil, Rasul Besar Yohanes 12:27, 28).
Isa Al-Masih tidak pernah melarikan diri dari maut. Dia bersedia mengorbankan diri sebagai "Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia" (Injil, Rasul Besar Yohanes 1:29). Ia menghapus dosa semua manusia yang percaya kepada-Nya. Injil yang benar menawarkan keselamatan cuma-cuma sebagai anugerah dari Allah. "Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, (Isa Al-Masih) Tuhan kita" (Injil, Surat Roma 6:23). Sambutlah Dia! Yakinlah akan janji Isa Al-Masih, "Barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan dibuang" (Injil, Rasul Yohanes 6:37).

No comments: