Sejarah Dunia Kuno

Year 2020, God’s Open Hands

Jan 27, 2011

Tiuplah Sangkakala

Yoel. 2:1 Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari TUHAN datang, sebab Hari itu sudah dekat.

Why. 16:15 "Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang BERJAGA-JAGA dan yang memperhatikan pakaiannya [=mempelajari Alkitab dengan rajin], supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya."

1 Tes 5:2-4 karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka [organisasi gereja] mengatakan: Semuanya damai dan aman --maka tiba-tiba  mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil  ditimpa oleh sakit bersalin-- mereka pasti tidak akan luput.... TETAPI kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga Hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri...

Why. 3:3 ...Karena jikalau engkau TIDAK berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu.

Yoh. 10:10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan [memusnahkan]...

Mat. 24:43 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia BERJAGA-JAGA, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.

Ob. 1:5 Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu --betapa engkau dibinasakannya-- bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah  anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa [anggur] pemetikannya?

Pkh. 8:5 Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan [yaitu hari kiamat], dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan [yaitu mengetahui baik tentang waktu maupun pengadilan - KJV]

Ibr. 11:7 Karena iman, maka Nuh --dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan-- dengan taat mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya; dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya.

Yoh. 16:13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran [Roh Kudus/Roh Kristus/Roh Allah], Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh Kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu -- hal-hal yang akan datang.

Luk 21:33-36 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu." "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan [rohani] serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi
ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia."

Zef 1:14-18 Sudah dekat hari TUHAN yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali! Dengar, hari TUHAN pahit, pahlawanpun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap
kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi.... Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan TUHAN, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu-Nya; sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakan-Nya terhadap segenap penduduk bumi.

No comments: